همراه شما در قلب بازار آهن

۰۲۱ ۶۶۲۰۰۲۰۰

تماس با ما
منو اصلی
خرید محصولات

واحد فروش محصولات

۰۲۱-۶۶۲۰۰۲۰۰

شما اینجا هستید:   خانه  ››  جداول وزنی آهن‌آلات  ››   ورق

جدول وزنی ورق

محاسبه وزن ورق با دانستن ضخامت آن به سادگی قابل دسترسی است. با توجه به اینکه ورق‌ها عمدتا بر پایه فولادهای کم کربن و ساده می‌باشند، تغییرات محسوسی در چگالی آن نخواهیم داشت به همین جهت وزن هر متر ورق و وزن کلاف ورق از فرمول‌های زیر به آسانی به دست می‌آیند.
جدول وزنی ورق آورده شده در پایین این صفحه یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های جدول وزنی در بازار آهن و فولاد ایران می‌باشد. در فرمول آورده شده، پارامترها به شرح زیر می‌باشند:

  • a: طول ورق
  • b : عرض ورق
  • S : مساحت ورق
  • L : ضخامت ورق
  • V : حجم ورق
  • M : وزن ورق
  • ρ : وزن مخصوص

شماتیک مقطع ورق
فرمول ورق

جدول وزنی ورق سیاه فولاد مبارکه

طول (mm)
عرض (mm)
ضخامت (kg)
وزن هر شیت ورق سیاه (kg)
۲۰۰۰۱۰۰۰۲۳۲
۲۵۰۰۱۲۵۰۲۵۰
۶۰۰۰۱۵۰۰۳۲۱۲
۶۰۰۰۱۵۰۰۴۲۸۳
۶۰۰۰۱۵۰۰۵۳۵۳۳
۶۰۰۰۱۵۰۰۶۴۲۴
۶۰۰۰۱۵۰۰۸۶۵۷
۶۰۰۰۱۵۰۰۱۰۷۰۷
۶۰۰۰۱۵۰۰۱۲۸۴۸
۶۰۰۰۱۵۰۰۱۵۱۰۶۰

جدول وزنی ورق سیاه کاویان

طول (mm)
عرض (mm)
ضخامت (kg)
وزن هر شیت ورق سیاه (kg)
۶۰۰۰۱۲۵۰۸۴۷۱
۶۰۰۰۱۲۵۰۱۰۵۸۹
۶۰۰۰۱۲۵۰۱۲۷۰۷
۶۰۰۰۱۲۵۰۱۵۸۸۴
۶۰۰۰۱۲۵۰۲۰۱۱۷۸
۶۰۰۰۱۲۵۰۲۵۱۴۷۲
۶۰۰۰۱۲۵۰۳۰۱۷۶۷
۶۰۰۰۱۵۰۰۲۰۱۴۱۳
۶۰۰۰۱۵۰۰۲۵۱۷۶۷
۶۰۰۰۱۵۰۰۳۰۲۱۲۰
۶۰۰۰۱۵۰۰۳۵۲۴۷۳
۶۰۰۰۱۵۰۰۴۰۲۸۲۶
۶۰۰۰۱۵۰۰۴۵۳۱۸۰
۶۰۰۰۱۵۰۰۵۰۳۵۳۳
۶۰۰۰۱۵۰۰۵۵۳۸۸۶
۶۰۰۰۱۵۰۰۶۰۴۲۳۹

جدول وزنی ورق سیاه فولاد اکسین

طول (mm)
عرض (mm)
ضخامت (kg)
وزن هر شیت ورق سیاه (kg)
۶۰۰۰۲۰۰۰۸۷۵۴
۶۰۰۰۲۰۰۰۱۰۹۴۲
۶۰۰۰۲۰۰۰۱۲۱۱۳۱
۶۰۰۰۲۰۰۰۱۵۱۴۱۳
۶۰۰۰۲۰۰۰۲۰۱۸۴۴
۲۰۰۰۲۰۰۰۲۵۲۳۵۵
۲۵۰۰۲۰۰۰۳۰۲۸۲۶
۶۰۰۰۲۰۰۰۳۵۲۳۹۷
۶۰۰۰۲۰۰۰۴۰۳۷۶۸
۶۰۰۰۲۰۰۰۴۵۴۲۳۹
۶۰۰۰۲۰۰۰۵۰۴۷۱۰
۶۰۰۰۲۰۰۰۵۵۵۱۸۱
۶۰۰۰۲۰۰۰۶۰۵۶۵۲