همراه شما در قلب بازار آهن

۰۲۱ ۶۶۲۰۰۲۰۰

تماس با ما
منو اصلی
خرید محصولات

واحد فروش محصولات

۰۲۱-۶۶۲۰۰۲۰۰

شما اینجا هستید:   خانه  ››  جداول وزنی آهن‌آلات  ››   لوله

جدول وزنی لوله

محاسبه وزن لوله در عین سادگی با مشکلاتی نیز همراه است. از جمله چالش‌های موجود در محاسبه وزن لوله می‌توان به جنس، نوع فرآیند ساخت و ضخامت لوله ااره کرد. تمامی پارامتر‌های نام‌برده شده می‌توانند تاثیر چشمگیری در وزن نهایی لوله داشته باشند. با وجود تمامی این متغیر‌ها، وزن لوله با دانستن جنس آن که عامل تعیین کننده وزن مخصوص آن است از طریق فرمول معرفی شده در این صفحه به سادگی قابل محاسبه است.
جدول وزنی تعداد زیادی از لوله‌های مطرح و شناخته شده در سطح بازار آهن و فولاد کشور، در پایین این صفحه قابل مشاهده و دسترسی است. پارامترهای معرفی شده در فرمول، به شرح زیر می‌باشد:

  • d1  :  قطر داخلی
  • d2  : قطر خارجی
  • S : مساحت لوله
  • L : ارتفاع لوله
  • v :  حجم لوله
  • M : وزن لوله
  • ρ : وزن مخصوص

شماتیک مقطع لوله
فرمول لوله

جدول وزنی لوله

قطر لوله (inch)
قطر لوله (mm)
ضخامت لوله (mm)
وزن هر متر (kg)
۱/۲۲۱٫۳۱۰٫۵۱
۱/۲۲۱٫۳۱٫۲۵۰٫۶۳
۱/۲۲۱٫۳۱٫۵۰٫۷۴
۱/۲۲۱٫۳۲۰٫۹۷
۱/۲۲۱٫۳۲٫۵۱٫۲۱
۱/۲۲۱٫۳۳۱٫۴۵
۳/۴۲۶٫۷۱۰٫۶۶
۳/۴۲۶٫۷۱٫۲۵۰٫۷۹
۳/۴۲۶٫۷۱٫۵۰٫۹۶
۳/۴۲۶٫۷۲۱٫۲۴
۳/۴۲۶٫۷۲٫۵۱٫۵۲
۳/۴۲۶٫۷۳۱٫۸۱
۱۳۳٫۷۱۰٫۸۳
۱۳۳٫۷۱٫۲۵۱٫۰۲
۱۳۳٫۷۱٫۵۱٫۲۳
۱۳۳٫۷۲۱٫۶۱
۱۳۳٫۷۲٫۵۱٫۹۴
۱۳۳٫۷۳۲٫۳۲
۱۳۳٫۷۳٫۵۲٫۶۸
۱۳۳٫۷۴۳٫۰۵
۱-۱/۴۴۲٫۲۱۱٫۰۴
۱-۱/۴۴۲٫۲۱٫۲۵۱٫۲۸
۱-۱/۴۴۲٫۲۱٫۵۱٫۵۴
۱-۱/۴۴۲٫۲۲۲٫۰۱
۱-۱/۴۴۲٫۲۲٫۵۲٫۴۸
۱-۱/۴۴۲٫۲۳۲٫۹۵
۱-۱/۴۴۲٫۲۳٫۵۳٫۴۸
۱-۱/۴۴۲٫۲۴۳٫۸۵
۱-۱/۲۴۸٫۳۱۱٫۱۹
۱-۱/۲۴۸٫۳۱٫۲۵۱٫۴۸
۱-۱/۲۴۸٫۳۱٫۵۱٫۷۷
۱-۱/۲۴۸٫۳۲۲٫۲۹
۱-۱/۲۴۸٫۳۲٫۵۲٫۸۱
۱-۱/۲۴۸٫۳۳۳٫۳۸
۱-۱/۲۴۸٫۳۳٫۵۳٫۹۱
۱-۱/۲۴۸٫۳۴۴٫۴۲
۲۶۰٫۳۱۱٫۴۹
۲۶۰٫۳۰٫۲۵۱٫۸۵
۲۶۰٫۳۱٫۵۲٫۲۱
۲۶۰٫۳۲۲٫۹۳
۲۶۰٫۳۲٫۵۳٫۶۴
۲۶۰٫۳۳۴٫۳۲
۲۶۰٫۳۳٫۵۵٫۰۱
۲۶۰٫۳۴۵٫۶۲
۲۶۰٫۳۴٫۵۶٫۲۶
۲۶۰٫۳۵۶٫۹
۲۶۰٫۳۵٫۵۷٫۶۳
۲۶۰٫۳۶۸٫۱۳
۲-۱/۲۷۶۱٫۵۲٫۷۹
۲-۱/۲۷۶۲۳٫۷
۲-۱/۲۷۶۲٫۵۴٫۵۹
۲-۱/۲۷۶۳۵٫۴۸
۲-۱/۲۷۶۳٫۵۶٫۳۵
۲-۱/۲۷۶۴۷٫۲
۲-۱/۲۷۶۴٫۵۸٫۰۴
۲-۱/۲۷۶۵۸٫۸۹
۲-۱/۲۷۶۵٫۵۹٫۸۵
۲-۱/۲۷۶۶۱۰٫۵۱
۳۸۸٫۹۲۴٫۳۸
۳۸۸٫۹۲٫۵۵٫۴۶
۳۸۸٫۹۳۶٫۵۱
۳۸۸٫۹۳٫۵۷٫۵۶
۳۸۸٫۹۴۸٫۵۸
۳۸۸٫۹۴٫۵۹٫۵۸
۳۸۸٫۹۵۱۰٫۵۷
۳۸۸٫۹۵٫۵۱۱٫۷۴
۳۸۸٫۹۶۱۲٫۵۱
۴۱۱۴٫۳۲۵٫۶۸
۴۱۱۴٫۳۲٫۵۶٫۹۸
۴۱۱۴٫۳۳۸٫۳۸
۴۱۱۴٫۳۳٫۵۹٫۷۶
۴۱۱۴٫۳۴۱۱٫۱۸
۴۱۱۴٫۳۴٫۵۱۲٫۴۳
۴۱۱۴٫۳۵۱۳٫۷۵
۴۱۱۴٫۳۵٫۵۱۵٫۲۱
۴۱۱۴٫۳۶۱۶٫۲۶
۵۱۴۰٫۳۲٫۵۸٫۲۶
۵۱۴۰٫۳۳۱۰٫۳۶
۵۱۴۰٫۳۳٫۵۱۱٫۹۵
۵۱۴۰٫۳۴۱۳٫۷۲
۵۱۴۰٫۳۴٫۵۱۵٫۳۹
۵۱۴۰٫۳۵۱۶٫۹۵
۵۱۴۰٫۳۵٫۵۱۸٫۷۵
۵۱۴۰٫۳۶۲۰٫۵۱
۶۱۶۸٫۳۲٫۵۱۰٫۴۸
۶۱۶۸٫۳۳۱۲٫۵۸
۶۱۶۸٫۳۳٫۵۱۴٫۶۹
۶۱۶۸٫۳۴۱۶٫۷۴
۶۱۶۸٫۳۴٫۵۱۸٫۸۱
۶۱۶۸٫۳۵۲۰٫۷۹
۶۱۶۸٫۳۵٫۵۲۲٫۷
۶۱۶۸٫۳۶۲۴٫۸۴
۶۱۶۸٫۳۶٫۵۲۶٫۳۵
۶۱۶۸٫۳۷۲۸٫۶۸
۸۲۱۹٫۱۳۱۶٫۰۸
۸۲۱۹٫۱۳٫۵۱۸٫۷۴
۸۲۱۹٫۱۴۲۱٫۳۹
۸۲۱۹٫۱۴٫۵۲۴٫۰۳
۸۲۱۹٫۱۵۲۶٫۶۵
۸۲۱۹٫۱۵٫۵۲۹٫۲۷
۸۲۱۹٫۱۶۳۱٫۸۹
۸۲۱۹٫۱۶٫۵۳۴٫۴۴
۸۲۱۹٫۱۷۳۷٫۷۴