همراه شما در قلب بازار آهن

۰۲۱ ۶۶۲۰۰۲۰۰

تماس با ما
منو اصلی
خرید محصولات

واحد فروش محصولات

۰۲۱-۶۶۲۰۰۲۰۰

شما اینجا هستید:  خانه  ››  جداول وزنی آهن‌آلات  ››   جدول وزنی میلگرد

جدول وزنی میلگرد

محاسبه وزن میلگرد را می‌توان به نوعی چالش برانگیزترین محاسبه در بین تمام آهن آلات به حساب آورد. علت این امر همانطور که در صفحه قیمت میلگرد نیز در مورد آن بحث شد، متغیر بودن استاندارد‌های میلگرد می‌باشد. میلگرد A1 دارای سطح مقطع ساده می‌باشد اما میلگرد‌های A2 تا A4 دارای شیار‌هایی در سطح خود هستند که وزن نهایی میلگرد را دستخوش تغییراتی می‌کنند. علی رغم تمام پیچیدگی‌های موجود، فرمول ساده‌ی زیر برای محاسبه وزن حدودی میلگرد بسیار کاربردی خواهد بود.
جدول وزنی میلگرد کارخانه‌های معتبر تولید کننده آن در پایین این صفحه قابل دسترسی می‌باشد. در زیر، پارامترهای ذکر شده در فرمول، معرفی شده‌اند:

  • d :  قطر میلگرد
  • S : مساحت میلگرد
  • L : ارتفاع میلگرد
  • v :  حجم میلگرد
  • M : وزن میلگرد
  • ρ : وزن مخصوص

شماتیک مقطع میلگرد
فرمول میلگرد

جدول وزنی میلگرد

سایز/ کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کویر کاشان
اهواز
نیشابور
۸۴٫۷۴----۴٫۵----
۱۰۷٫۳۹۲۷٫۵--------
۱۲۱۰٫۶۵۶۱۱۱۰٫۵----
۱۴۱۴٫۵۲۱۴٫۸۱۵۱۴٫۲-۱۴٫۶
۱۶۱۸٫۹۶۱۹٫۲۲۰۱۸٫۸-۱۹٫۲
۱۸۲۴۲۴٫۶۲۵۲۴
۲۰۲۹٫۶۴۳۰۳۰۲۹-۲۹٫۴
۲۲۳۵٫۷۶۳۶----۳۶-۳۶٫۴
۲۵۴۶٫۲۴۶٫۴----۴۶٫۸-۴۷٫۲
۲۸۵۷٫۹۶۵۸٫۵----۵۷٫۸-۵۸٫۵
۳۲۷۵٫۷۲۷۶--------

جدول وزنی میلگرد

سایز/ کارخانه
سیرجان
شاهین بناب
ظفر بناب
حسن رود
۸----۴٫۴۴۴٫۲۴٫۷
۱۰----۷٫۰۷-۷٫۳۱۶٫۲۶٫۹
۱۲۱۰-۱۰٫۵۱۰٫۱۹-۱۰٫۵۴۱۰٫۲۱۰
۱۴۱۳-۱۳٫۴۱۳٫۸۸-۱۴٫۳۶۱۳٫۶۱۳٫۷
۱۶۱۷٫۵۱۸٫۲۹-۱۸٫۷۷۱۷٫۳۱۸
۱۸۲۲٫۵۲۳٫۱۶-۲۳٫۷۶۲۲٫۱۲۲٫۹
۲۰----۲۸٫۶۰-۲۹٫۳۵۲۸۲۹٫۶
۲۲----۳۴٫۵-۳۵٫۴۱۳۵٫۵----
۲۴----۴۴٫۷۵-۴۵٫۵۷۴۵٫۹----
۲۶----۵۵٫۹۲-۵۷٫۳۹--------
۲۸----۷۳٫۰۵-۷۴٫۹۸--------

جدول وزنی میلگرد

سایز/ کارخانه
آذر فولاد امین
میانه
امیر کبیر خزر
آریان فولاد
۸۴٫۴۱------------
۱۰۷--------۷
۱۲۱۰٫۱۳----۱۰٫۷-۱۱٫۱۱۰
۱۴۱۳٫۹۱۴٫۵۱۳٫-۱۴٫۲۱۴
۱۶۱۸٫۱۳۱۹۱۸-۱۸٫۵۱۸
۱۸۲۳۲۴۲۴۲۳
۲۰۲۸٫۳۲۹٫۵۲۸-۲۹----
۲۲۳۴٫۲۳۶--------
۲۴۴۴٫۶۴۶٫۵--------
۲۶۵۶------------
۲۸۷۳٫۱------------

جدول وزنی میلگرد

سایز/ کارخانه
کاوه تیکمه داش
شاهرود
هیربد
روهینا
۸۴٫۵۹۶----۴٫۷۴۴٫۶
۱۰۷٫۲۸۴----۷٫۳۹۷٫۳
۱۲۱۰٫۱۵۲----۱۰٫۶۵۱۰٫۳
۱۴۱۳٫۸۶----۱۴٫۵۲۱۴٫۲
۱۶۱۸٫۹۶۱۸-۱۹٫۵۱۸٫۹۶۱۸٫۵
۱۸۲۲٫۲۸۲۴-۲۵۲۳۲۳٫۲
۲۰۲۸٫۴۲۹٫۵-۳۱۲۸٫۹۲۲۹
۲۲۳۴٫۴۱----۳۵٫۷۶۳۵
۲۴۴۴٫۸۸----۴۶٫۲۴۵
۲۶۵۶٫۸۸----۵۷٫۹۶۵۷
۲۸۷۴٫۴----۷۵٫۷۲۷۴

جدول وزنی میلگرد

سایز/ کارخانه
بافق
ابهر
فایکو
آریا ذوب
۸۴٫۷۴٫۵۷٫۵۴٫۷۴
۱۰۷٫۴۷٫۴۴- ۶٫۹۶۱۰٫۶۷٫۴
۱۲۱۰٫۷۱۰٫۶۸- ۱۰٫۳۲۱۴٫۵۱۰٫۶۶
۱۴۱۴٫۵۱۴٫۵- ۱۴۱۹۱۴٫۵۲
۱۶۱۹۱۸٫۹-۲۳٫۲۰۲۴۱۸٫۹۶
۱۸۲۴۲۳٫۹-۲۳٫۲۲۹٫۵۲۴
۲۰۲۹٫۶۲۹٫۶-۲۹٫۲۳۵٫۸۲۹٫۶۶
۲۲۳۵٫۸۳۵٫۶۴- ۳۴٫۸۰۴۶٫۲۳۵٫۷۶
۲۵۴۶٫۲۴۵٫۶-۴۴٫۳۰۵۷۴۶٫۲
۲۸۵۸۵۸۷۵----
۳۲۷۵٫۵------------