همراه شما در قلب بازار آهن

۰۲۱ ۲۲۰۱۱۴۵۰

تماس با ما
منو اصلی
تماس با فولاژ

هم اکنون تماس بگیرید!

۰۲۱-۲۲۰۱۱۴۵۱

سد سرنی

تامین سالانه ۱۹ میلیون

متر مکعب آب ظرفیت مخزن ۹۰ میلیون

متر مکعب ۳۶ کیلومتر

خط انتقال آب میناب – هرمزگان