همراه شما در قلب بازار آهن

۰۲۱ ۲۲۰۱۱۴۵۰

تماس با ما
منو اصلی
تماس با فولاژ

هم اکنون تماس بگیرید!

۰۲۱-۲۲۰۱۱۴۵۱

ترمینال سلام

ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مساحت زیربنا ۵۲۱۰۰ متر مربع

تهران