همراه شما در قلب بازار آهن

۰۲۱ ۶۶۲۰۰۲۰۰

تماس با ما
منو اصلی
خرید محصولات

واحد فروش محصولات

۰۲۱-۶۶۲۰۰۲۰۰

Slider

تیرآهن

تیرآهن در زمره مهم ترین محصولات تولید شده بر پایه آهن می‌باشد. تیرآهن به دلیل شکل ظاهری خود و همچنین عناصر آلیاژی مورد استفاده در آن، دارای استحکام بسیار بالایی است. به منظور ساخت تیرآهن عمدتا دو تکنیک نورد به کار می‌رود. در تکنیک رایج‌تر آن، ابتدا تختال در ابعاد مناسب برش می‌خورد و پیش‌گرم می‌شود. سپس در حیت فرآیند نورد به طور تدریجی شکل نهایی خود را می‌گیرد.
 تیرآهن از دو قسمت عمده بال و جان تشکیل شده است که از کنار هم قرار گیری آن‌ها، خواص نهایی تیرآهن شکل می‌گیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت تیرآهن و یا نحوه خرید تیرآهن، می‌توانید با شماره ۶۶۲۰۰۲۰۰۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن و مشخصات انواع تیرآهن در جدول قیمت تیرآهن آورده شده است. قیمت تیرآهن بستگی به عوامل بسیار زیادی دارد. از جمله پارامترهایی که قیمت تیرآهن را کنترل می‌کند، می‌توان به ابعاد تیرآهن، کارخانه تولید کننده تیرآهن و یا نوع فرآیند تشکیل تیرآهن اشاره کرد. علاوه بر این موارد، عواملی خارجی نظیر تغییرات ارزش پولی رایج ایران و هزینه‌های انرژی کارخانه‌های تولید کننده در قیمت روز تیرآهن تاثیر گذار هستند. در جداول زیر،‌ لیست قیمت تیرآهن آورده شده است. این لیست هر روز توسط کارکنان فولاژ به روز رسانی می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس بگیرید

ذوب آهن

اطلاعات محصول
قیمت (ریال)
به روز رسانی
نام
سایز
کارخانه
وزن
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال)
به روز رسانی
تیر آهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲۵ کیلو بنگاه تهران ۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۲ ذوبی۱۲ذوب آهن ۱۲۵بنگاه تهرانشاخه۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۱۴ ذوب آهن ۱۵۵ کیلو بنگاه تهران ۲۶/۱۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۴ ذوبی۱۴ذوب آهن ۱۵۵بنگاه تهرانشاخه۲۶/۱۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۱۶ ذوب آهن ۱۹۰ کیلو بنگاه تهران ۳۰/۴۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۶ ذوبی۱۶ذوب آهن ۱۹۰بنگاه تهرانشاخه۳۰/۴۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۱۸ ذوب آهن ۲۳۰ کیلو بنگاه تهران ۳۶/۳۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۸ ذوبی۱۸ذوب آهن ۲۳۰بنگاه تهرانشاخه۳۶/۳۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۲۰ ذوب آهن ۲۷۵ کیلو بنگاه تهران ۵۰/۲۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۲۰ ذوبی۲۰ذوب آهن ۲۷۵بنگاه تهرانشاخه۵۰/۲۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۲۲ ذوب آهن ۳۲۰ کیلوبنگاه تهران ۵۳/۸۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۲۲ ذوبی۲۲ذوب آهن ۳۲۰بنگاه تهرانشاخه۵۳/۸۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۲۴ ذوب آهن ۳۷۰ کیلو بنگاه تهران ۶۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۲۴ ذوبی۲۴ذوب آهن ۳۷۰بنگاه تهرانشاخه۶۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۲۷ ذوب آهن ۴۳۵ کیلو بنگاه تهران ۷۰/۱۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۲۷ ذوبی۲۷ذوب آهن ۴۳۵بنگاه تهرانشاخه۷۰/۱۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۳۰ ذوب آهن ۵۰۰ کیلو بنگاه تهران ۹۱/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۳۰ ذوبی۳۰ذوب آهن ۵۰۰بنگاه تهرانشاخه۹۱/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷

فایکو

اطلاعات محصول
قیمت (ریال)
به روز رسانی
نام
سایز
کارخانه
وزن (کیلوگرم)
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال)
به روز رسانی
تیر آهن ۱۴ فایکو ۱۳۵ کیلو بنگاه تهران۲۳/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۴۱۴فایکو۱۳۵بنگاه تهرانشاخه۲۳/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۱۴ فایکو ۱۵۵ کیلو بنگاه تهران۲۵/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۴۱۴فایکو۱۵۵بنگاه تهرانشاخه۲۵/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۱۶ فایکو ۱۷۰ کیلو بنگاه تهران۲۸/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن۱۶۱۶فایکو۱۷۰بنگاه تهرانشاخه۲۸/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۱۸ فایکو ۲۱۰ کیلو بنگاه تهرانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۸۱۸فایکو۲۱۰بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۲۰ فایکو ۲۵۵ کیلو بنگاه تهران۴۲/۶۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۲۰۲۰فایکو۲۵۵بنگاه تهرانشاخه۴۲/۶۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۲۲ فایکو ۳۱۰ کیلو بنگاه تهرانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۲۲۲۲فایکو۳۱۰بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیر آهن ۲۴ فایکو ۳۶۰ کیلو بنگاه تهرانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۲۴۲۴فایکو۳۶۰بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷

اهواز

اطلاعات محصول
قیمت (ریال)
به روز رسانی
نام
سایز
کارخانه
وزن (کیلوگرم)
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال)
به روز رسانی
تیرآهن ۱۴ اهواز بنگاه تهران۲۲/۸۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۴ اهواز۱۴اهواز۱۳۵بنگاه تهرانشاخه۲۲/۸۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیرآهن ۱۶ اهواز بنگاه تهران۲۸/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن۱۶ اهواز۱۶اهواز۱۷۰بنگاه تهرانشاخه۲۸/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیرآهن ۱۸ اهواز بنگاه تهرانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۸ اهواز۱۸اهواز۲۱۵بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷

ماهان

اطلاعات محصول
قیمت (ریال)
به روز رسانی
نام
سایز
کارخانه
وزن (کیلوگرم)
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال)
به روز رسانی
تیرآهن ۱۴ ماهان ۱۲۰ کیلو بنگاه تهران۲۱/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۴ ماهان۱۴ماهان۱۲۰بنگاه تهرانشاخه۲۱/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیرآهن ۱۶ ماهان ۱۶۰ کیلو بنگاه تهران۲۸/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۶ ماهان۱۶ماهان۱۶۰بنگاه تهرانشاخه۲۸/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیرآهن ۱۸ ماهان ۱۹ کیلو بنگاه تهران۳۴/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۸ ماهان۱۸ماهان۱۹۵بنگاه تهرانشاخه۳۴/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷

کرمانشاه

اطلاعات محصول
قیمت (ریال)
به روز رسانی
نام
سایز
کارخانه
وزن (کیلوگرم)
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال)
به روز رسانی
تیرآهن ۱۴ بناب ۱۲۵ کیلو بنگاه تهران۲۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۴ بناب۱۴بناب۱۲۵انبار تهرانشاخه۲۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیرآهن ۱۶ بناب ۱۷۰ کیلو بنگاه تهران۲۸/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۶ بناب۱۶بناب۱۷۰انبار تهرانشاخه۲۸/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیرآهن ۱۸ بناب ۲۱۵ کیلو بنگاه تهرانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۱۸ بناب۱۸بناب۲۱۵انبار تهرانشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷
تیرآهن ۲۰ بناب ۲۴۰ کیلو بنگاه تهرانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷تیرآهن ۲۰ بناب۲۰بناب۲۴۰انبار تهرانشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - ۱۲:۱۷

کاربرد تیرآهن

کاربرد تیرآهن بر هیچ کس پوشیده نیست. تیرآهن از اجزای اصلی و غیر قابل جدا کردن در صنعت ساختمان سازی می‌باشد. بخش عظیمی از بارهای دینامیکی و استاتیکی وارد بر بدنه ساختمان، توسط تیرآهن کنترل و تحمل می‌شود. ساختمان بدون تیرآهن از استحکام کافی برخوردار نخواهد بود و با اولین حادثه برای ساختمان، نظیر زلزله و یا طوفان شدید، کلیه مجموعه فرو خواهد ریخت. لذا شناسایی مناسب‌ترین تیرآهن با محل مورد استفاده، بدون در نظر گرفتن قیمت تیرآهن مورد استفاده بسیار مهم است. استفاده از تیرآهن در سایز نادرست خود نیز می‌تواند بسیار خطرناک باشد و مجموعه را با مشکلاتی عمده مواجه کند.

خرید تیرآهن

خرید تیرآهن توسط شما مشتریان عزیز به سادگی امکان پذیر است. شما عزیزان می‌توانید از طریق مسیرهای ارتباطی مشخص شده در وبسایت فولاژ با مشاورین ما تماس برقرار کنید و کلیه اطلاعات نظیر قیمت تیرآهن، تغییرات قیمت تیرآهن، خرید و فروش تیرآهن و یا نرخ تیرآهن را از آن‌ها درخواست کنید. جهت کسب اطلاعات فوق‌الذکر می‌توانید با شماره ۶۶۲۰۰۲۰۰-۰۲۱ از روز شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری تماس حاصل نمایید.

 

سوالات متداول

برای ساخت تیرآهن و هاش به طور عمده از روش نورد گرم استفاده می­شود؛ به طوری که بیلت (Billet) اولیه پس از پیش‌­گرم سازی تا دمای مشخص، بر روی نوار غلطک قرار گرفته و پس از چند پاس رفت و برگشتی از زیر غلطک‌های با قطرهای متفاوت، به ضخامت مدنظر استاندارد مشخص شده درمی­‌آید.

همانطور که گفته شد، بخش عمده‌­ی استفاده از تیرآهن در صنایع عمرانی و ساختمان سازی می­‌باشد. برای ساخت سازه­‌هایی نظیر خرپا، ستون، پل، اسکلت ساختمان و… به طور مستقیم از انواع تیرآهن استفاده می‌شود.

این دو محصول که تحت عنوان تیرآهن معمولی و هاش شناخته می­‌شوند تفاوت زیادی در طی فرایند ساخت نداشته و عمده تفاوت آن­‌ها در قسمت بال تیرآهن است؛ به طوری‌که تیرآهن معمولی لبه­‌های کوتاه‌­تر و هاش دارای لبه­‌های پهن می‌­باشد. بسته به کارایی مورد نیاز، از یکی از این دو استفاده می­‌شود.

به طور کلی سه استاندارد زیر برای محصولات تیرآهن تعریف شده است.

  • تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)
  • تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه)
  • تیرآهن IPB (تیرآهن بال پهن/هاش)

توضیحات بیشتر در مورد این استانداردها را از (—-لینک—-) مطالعه بفرمایید.

 با انجام عملیات ثانویه نظیر برش­کاری و جوشکاری می­‌توان تیرآهن معمولی را به تیرآهن لانه زنبوری تبدیل کرد. این دسته از تیرآهن­‌ها دارای گشتاور استاتیک و دینامیک بالاتری نسبت به گونه‌های دیگر است و علت این نام­‌گذاری، شکل ظاهری ایجاد شده پس از عملیات ثانویه می­‌باشد.