همراه شما در قلب بازار آهن

۰۲۱ ۶۶۲۰۰۲۰۰

تماس با ما
منو اصلی
خرید محصولات

واحد فروش محصولات

۰۲۱-۶۶۲۰۰۲۰۰

Slider

تیرآهن

تیرآهن در زمره مهم ترین محصولات تولید شده بر پایه آهن می‌باشد. تیرآهن به دلیل شکل ظاهری خود و همچنین عناصر آلیاژی مورد استفاده در آن، دارای استحکام بسیار بالایی است. به منظور ساخت تیرآهن عمدتا دو تکنیک نورد به کار می‌رود. در تکنیک رایج‌تر آن، ابتدا تختال در ابعاد مناسب برش می‌خورد و پیش‌گرم می‌شود. سپس در حیت فرآیند نورد به طور تدریجی شکل نهایی خود را می‌گیرد.
 تیرآهن از دو قسمت عمده بال و جان تشکیل شده است که از کنار هم قرار گیری آن‌ها، خواص نهایی تیرآهن شکل می‌گیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت تیرآهن و یا نحوه خرید تیرآهن، می‌توانید با شماره ۶۶۲۰۰۲۰۰۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن و مشخصات انواع تیرآهن در جدول قیمت تیرآهن آورده شده است. قیمت تیرآهن بستگی به عوامل بسیار زیادی دارد. از جمله پارامترهایی که قیمت تیرآهن را کنترل می‌کند، می‌توان به ابعاد تیرآهن، کارخانه تولید کننده تیرآهن و یا نوع فرآیند تشکیل تیرآهن اشاره کرد. علاوه بر این موارد، عواملی خارجی نظیر تغییرات ارزش پولی رایج ایران و هزینه‌های انرژی کارخانه‌های تولید کننده در قیمت روز تیرآهن تاثیر گذار هستند. در جداول زیر،‌ لیست قیمت تیرآهن آورده شده است. این لیست هر روز توسط کارکنان فولاژ به روز رسانی می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس بگیرید

ذوب آهن

اطلاعات محصول
قیمت (ریال)
به روز رسانی
نام
سایز
کارخانه
وزن
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال)
به روز رسانی
تیر آهن ۱۲ ذوب آهن بنگاه تهران ۱۸/۹۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۲۱۲ذوب آهن ۱۲۵بنگاه تهرانشاخه۱۸/۹۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۱۴ ذوب آهن بنگاه تهران ۲۵/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۴۱۴ذوب آهن ۱۵۵بنگاه تهرانشاخه۲۵/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۱۶ ذوب آهن بنگاه تهران ۳۱/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن۱۶۱۶ذوب آهن ۱۹۰بنگاه تهرانشاخه۳۱/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۱۸ ذوب آهن بنگاه تهران ۴۰/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۸۱۸ذوب آهن ۲۳۰بنگاه تهرانشاخه۴۰/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۲۰ ذوب آهن بنگاه تهران ۴۹/۹۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۲۰۲۰ذوب آهن ۲۷۵بنگاه تهرانشاخه۴۹/۹۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۲۲ ذوب آهن بنگاه تهران ۶۲/۲۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۲۲۲۲ذوب آهن ۳۲۰بنگاه تهرانشاخه۶۲/۲۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۲۴ ذوب آهن بنگاه تهران ۷۲/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۲۴۲۴ذوب آهن ۳۷۰بنگاه تهرانشاخه۷۲/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۲۷ ذوب آهن بنگاه تهران ۸۰/۲۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۲۷۲۷ذوب آهن ۴۳۵بنگاه تهرانشاخه۸۰/۲۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۳۰ ذوب آهن بنگاه تهران ۹۴/۲۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۳۰۳۰ذوب آهن ۵۰۰بنگاه تهرانشاخه۹۴/۲۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵

فایکو

اطلاعات محصول
قیمت (ریال)
به روز رسانی
نام
سایز
کارخانه
وزن (کیلوگرم)
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال)
به روز رسانی
تیر آهن ۱۴ فایکو کارخانه۲۳/۴۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۴۱۴فایکو۱۳۵بنگاه تهرانشاخه۲۳/۴۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۱۶ فایکو کارخانه۲۲/۷۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن۱۶۱۶فایکو۱۷۰بنگاه تهرانشاخه۲۲/۷۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۱۸ فایکو کارخانهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۸۱۸فایکو۲۱۰بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۲۰ فایکو کارخانه۴۵/۲۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۲۰۲۰فایکو۲۶۰بنگاه تهرانشاخه۴۵/۲۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۲۲ فایکو کارخانهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۲۲۲۲فایکو۳۱۰بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیر آهن ۲۴ فایکو کارخانهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۲۴۲۴فایکو۳۶۰بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵

اهواز

اطلاعات محصول
قیمت (ریال)
به روز رسانی
نام
سایز
کارخانه
وزن (کیلوگرم)
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال)
به روز رسانی
تیرآهن ۱۴ اهواز بنگاه تهرانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۴۱۴اهواز۱۳۵بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیرآهن ۱۶ اهواز بنگاه تهران۲۹/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن۱۶۱۶اهواز۱۷۰بنگاه تهرانشاخه۲۹/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیرآهن ۱۸ اهواز بنگاه تهران۳۵/۷۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۸۱۸اهواز۲۱۵بنگاه تهرانشاخه۳۵/۷۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵

ماهان

اطلاعات محصول
قیمت (ریال)
به روز رسانی
نام
سایز
کارخانه
وزن (کیلوگرم)
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال)
به روز رسانی
تیرآهن ۱۴ ماهان بنگاه تهرانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۴۱۴ماهان۱۱۵بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیرآهن ۱۶ ماهان بنگاه تهران۲۹/۲۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۶۱۶ماهان۱۶۰بنگاه تهرانشاخه۲۹/۲۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیرآهن ۱۸ ماهان بنگاه تهران۳۴/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۸۱۸ماهان۱۹۵بنگاه تهرانشاخه۳۴/۵۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵

کرمانشاه

اطلاعات محصول
قیمت (ریال)
به روز رسانی
نام
سایز
کارخانه
وزن (کیلوگرم)
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال)
به روز رسانی
تیرآهن ۱۴(۱۲۰کلیوگرم) ترک بنگاه تهران۲۱/۴۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۴۱۴کرمانشاه۱۲۰کارخانهشاخه۲۱/۴۰۰/۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیرآهن ۱۴(۱۳۰کلیوگرم) ترک بنگاه تهرانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۴۱۴کرمانشاه۱۴۰کارخانهشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیرآهن ۱۴(۱۵۰کلیوگرم) ترک بنگاه تهرانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۴۱۴کرمانشاه۱۵۰کارخانهشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵
تیرآهن ۱۶(۱۷۰کلیوگرم) ترک بنگاه تهرانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵تیرآهن ۱۶۱۶کرمانشاه۱۷۰کارخانهشاخهتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۱:۰۵

کاربرد تیرآهن

کاربرد تیرآهن بر هیچ کس پوشیده نیست. تیرآهن از اجزای اصلی و غیر قابل جدا کردن در صنعت ساختمان سازی می‌باشد. بخش عظیمی از بارهای دینامیکی و استاتیکی وارد بر بدنه ساختمان، توسط تیرآهن کنترل و تحمل می‌شود. ساختمان بدون تیرآهن از استحکام کافی برخوردار نخواهد بود و با اولین حادثه برای ساختمان، نظیر زلزله و یا طوفان شدید، کلیه مجموعه فرو خواهد ریخت. لذا شناسایی مناسب‌ترین تیرآهن با محل مورد استفاده، بدون در نظر گرفتن قیمت تیرآهن مورد استفاده بسیار مهم است. استفاده از تیرآهن در سایز نادرست خود نیز می‌تواند بسیار خطرناک باشد و مجموعه را با مشکلاتی عمده مواجه کند.

خرید تیرآهن

خرید تیرآهن توسط شما مشتریان عزیز به سادگی امکان پذیر است. شما عزیزان می‌توانید از طریق مسیرهای ارتباطی مشخص شده در وبسایت فولاژ با مشاورین ما تماس برقرار کنید و کلیه اطلاعات نظیر قیمت تیرآهن، تغییرات قیمت تیرآهن، خرید و فروش تیرآهن و یا نرخ تیرآهن را از آن‌ها درخواست کنید. جهت کسب اطلاعات فوق‌الذکر می‌توانید با شماره ۶۶۲۰۰۲۰۰-۰۲۱ از روز شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری تماس حاصل نمایید.

 

سوالات متداول

برای ساخت تیرآهن و هاش به طور عمده از روش نورد گرم استفاده می­شود؛ به طوری که بیلت (Billet) اولیه پس از پیش‌­گرم سازی تا دمای مشخص، بر روی نوار غلطک قرار گرفته و پس از چند پاس رفت و برگشتی از زیر غلطک‌های با قطرهای متفاوت، به ضخامت مدنظر استاندارد مشخص شده درمی­‌آید.

همانطور که گفته شد، بخش عمده‌­ی استفاده از تیرآهن در صنایع عمرانی و ساختمان سازی می­‌باشد. برای ساخت سازه­‌هایی نظیر خرپا، ستون، پل، اسکلت ساختمان و… به طور مستقیم از انواع تیرآهن استفاده می‌شود.

این دو محصول که تحت عنوان تیرآهن معمولی و هاش شناخته می­‌شوند تفاوت زیادی در طی فرایند ساخت نداشته و عمده تفاوت آن­‌ها در قسمت بال تیرآهن است؛ به طوری‌که تیرآهن معمولی لبه­‌های کوتاه‌­تر و هاش دارای لبه­‌های پهن می‌­باشد. بسته به کارایی مورد نیاز، از یکی از این دو استفاده می­‌شود.

به طور کلی سه استاندارد زیر برای محصولات تیرآهن تعریف شده است.

  • تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)
  • تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه)
  • تیرآهن IPB (تیرآهن بال پهن/هاش)

توضیحات بیشتر در مورد این استانداردها را از (—-لینک—-) مطالعه بفرمایید.

 با انجام عملیات ثانویه نظیر برش­کاری و جوشکاری می­‌توان تیرآهن معمولی را به تیرآهن لانه زنبوری تبدیل کرد. این دسته از تیرآهن­‌ها دارای گشتاور استاتیک و دینامیک بالاتری نسبت به گونه‌های دیگر است و علت این نام­‌گذاری، شکل ظاهری ایجاد شده پس از عملیات ثانویه می­‌باشد.